פרטי טיול/מסלול הטיול

פרטים אישיים

הטבות

הנחות

תוספות

דרישות/הערות

פרטי נוסעים

מין:
ארוחות:

פרטי ותנאי תשלום

 

אמצעי תשלום

העברה בנקאית

 • Medraft | בנק מזרחי | סניף 528 | מס' חשבון 164212
 • נא להעביר אישור באמצעות המייל בגין ההעברה הבנקאית או בפקס 03-5783434
 • יש להשאיר פרטי כרטיס אשראי לעירבון עד ביצוע ההעברה

תנאי תשלום

 • התשלום עבור כרטיס הטיסה יעשה בהתאם לתנאי חברת התעופה.
 • תשלום במזומן - בימים א-ה במשרדי מדרפט, תרשיש 15, איזור תעשיה צפוני, קיסריה. בשעות 9:30 – 17:00 - סכום התשלום במט"ח לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב.
 • במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.
 • כל כלי הרכב עם גיר ידני – רכב אוט' על בסיס בקשה ואישור הספק המקומי

תנאי דמי ביטול

 • 15-29 ימי עסקים לפני היציאה – 35% מעלות הטיול.
 • 4-14ימי עסקים לפני היציאה – 65% מעלות הטיול.
 • 3 ימי עסקים עד היציאה לרבות אי הופעה – 100% מעלות הטיול.
 • תנאי ביטול טיסות: על-פי תנאי הביטול של חברת התעופה

 

סכום התשלום לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב, במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם. במקרה של סיכול תנאי הביטול חלים על המזמין.

 • לאחר קבלת טופס ההרשמה נציג MEDRAFT ייצור קשר לעריכת חשבון סופית וקבלת פרטי אשראי.
איש קשר לחירום