שתף
WhatsAppEmailFacebook

מידע כללי

אנו ב MEDRAFT מתמחים בארגון, ניהול ותכנון טיולי טבע, טיולי ג’יפים, הליכה ואופניים. המדריכים שלנו, הינם מדריכים מקצועיים, , אשר עברו תהליך הכשרה ארוך ובמרבית הטיולים הם מלווים גם במדריכים מקומיים, יחד עם זאת חשוב לזכור שטיול הינו חוויה דינאמית וגם הם כפופים לאילוצים ושינויים בלתי צפויים ולא פחות חשוב – גם הם בני אדם.

מסלולי הטיול הינם כמפורט בהצעות המחיר ובאתר. יחד עם זאת לעיתים אנו נאלצים לבצע שינויים במסלול הטיול בשל גורמים אשר אינם בשליטתנו ו/או אינם תלויים בנו, לרבות אך לא בלבד, בשל מזג אוויר, מצב מדיני, סגירת דרכים, הוראות השלטונות, שינויים בשעות טיסה ועוד.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לאתר ולבחור את מיטב מקומות הלינה במסלולי הטיול. פירוט איזורי הלינה , הרלוונטים לכל טיול ומסלול, יופיעו בהצעות מחיר ו/או במסלולי הטיול באתר החברה. חשוב ומומלץ להתעדכן בהם מיד לאחר קריאת התנאים הכללים

אנו משתדלים לשמור על מסלולי הטיול אשר פורסמו ללא שינוי ועל האזורים המועדפים, אך ייתכנו שינויים בבית המלון ו/או במקום הלינה בו נתאכסן.

חשוב להדגיש כי בכל אזור יש מספר חלופות ואחת מהן תיבחר על ידי MEDRAFT בהתאם לזמינותה אצל הספקים השונים.

תנאי הרשמה

כל מטייל המעוניין לקחת חלק בטיולי חברת MEDRAFT נדרש למלא טופס הרשמה. בחתימתו על טופס ההרשמה מאשר המטייל, כי קרא מסמך זה (התנאים הכלליים) והוא מאשר כי הם יחולו עליו ויחייבו אותו.

תנאי ההרשמה לרבות תנאי תשלום הינם ייחודיים לכל טיול ועל כן יפורסמו בטופס ההזמנה.

סירוב להרשמה / הפסקת טיול באמצע

חברת MEDRAFT  רשאית שלא לאשר הרשמת מטייל לאחד מטיוליה אם לדעתה עלול מטייל זה לפגוע במהלך התקין של הטיול או להפריע לשאר חברי הקבוצה

חברת  MEDRAFT  רשאית  להפסיק השתתפותו של מטייל בקבוצת הטיול בשל התנהגות לא הולמת ו/או מצב בריאותי של מטייל זה וזאת עפ”י החלטתו הבלעדית של המדריך.

מדריך טיול מוסמך להפסיק כל פעילות, נהיגה, רפטינג, אופניים וכיו”ב עפ”י שיקול דעתו בשל התנהגות לא הולמת ו/או מצב בריאותי או בטחוני.

תנאי ביטול

תנאי הביטול הינם ייחודיים לכל טיול ועל כן הינם מפורטים בטופס ההרשמה ככל שלא יחולו לגביהם הוראות חוק הגנת הצרכן, השתמ”א-1981.

ביטול טיול על ידי MEDRAFT

היתכנות הטיול כפופה להרשמת כמות מינימום של מטיילים. ככל שלא נגיע למכסת המינימום של המשתתפים,  MEDRAFT שומרת  לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 10 ימים לפני מועד היציאה. במקרה של ביטול תזכה MEDRAFT  את המטיילים אשר נרשמו בכל סכום ששולם אך  לא תחוייב בתשלום פיצוי כלשהו.

מידע למטייל

לפני היציאה לטיול אנו מקיימים מפגש קבוצה במהלך מפגש הקבוצה יימסרו פרטים מעודכנים לגבי מסלול הטיול, הציוד הנדרש, היערכות מיוחדת אשר על המטיילים לבצע לפני היציאה, הכרות בין חברי הקבוצה ועוד.

אנו חושבים שהשתתפות במפגש הקבוצה הינה חלק מההכנה לפני היציאה וטיול והיא תורמת. בכל מקרה של היעדרות ממפגש הקבוצה אין החברה מחויבת במתן המידע שנמסר במהלך המפגש.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור במפגש הקבוצה ו/או בשיחה עם נציגי החברה יגבר האמור בתקנון אלא אם המידע נמסר בכתב.

דרכון ואשרות כניסה

כל מטייל מחויב להצטייד בדרכון בתוקף לחצי שנה {6 חודשים} לפחות מיום היציאה לטיול אשר יש בו לפחות 2 עמודים ריקים.

במידה והמטייל יוצא לטיול במדינה בה יש צורך באשרת כניסה יש להסדיר את אשרת הכניסה דרך משרדינו לפני מועד היציאה. בכל מקרה של סירוב כניסה של אחד המטיילים או יותר למדינה כלשהי אין חברת MEDRAFT אחראית ולא תישא בהוצאות הכרוכות בכך.

MEDRAFT תדאג להנפקת אשרות כניסה כנדרש ליעדים אשר בהם נדרשת אשרת כניסה.

עלות ההנפקה תחול על המטייל ולא תוחזר במקרה של ביטול.

מספר ימי הטיול

מספר ימי הטיול נמנים בהתאם לתאריך ושעת היציאה ותאריך ושעת ההמראה חזרה. 24 שעות טיול, ייחשבו יום אחד גם אם לא בוצעו טיולים או פעילויות בימים אלה מלבד הטיסה.

במידה ויחולו שינויים במועדי הטיסות או שעות הטיסות לא מתאפשר עדכון ימי הטיול ולא יחול שינוי במחיר.

האחריות על שינוי ו/או עדכון מועדי טיסה וכתוצאה מכך ימי הטיול אינה מוטלת בשום מקרה על MEDRAFT.

טיסות ושינוי מחירים

חברת MEDRAFT מוציאה טיולים למגוון יעדים. לחלק מהיעדים מגיעים בטיסות סדירות ולחלקם בטיסות צ’ארטר ולואו קוסט.LOW COST.

MEDRAFT מפרסמת את מועדי הטיסות הידועות לה במועד הפרסום,  בהתבסס על מידע המתקבל ממפעיל הטיסה ולכן בכל מקרה של שינוי בשעת הטיסה או מועד הטיסה תעדכן MEDRAFT את המטיילים בסמוך לקבלת המידע. עם זאת, אין ל-MEDRAFT  אחריות כלשהי והיא לא תישא בכל הוצאה נילוות, ישירה או עקיפה, וכמובן לא תהיה מחויבת בפיצוי כשלהי למטייל/ים  בגין נזק מכל מין וסוג שייגרם ככל שייגרם למטייל ו/או למי מטעמו.

חברות התעופה משנות מפעם לפעם את מחיריהן בשל עליות במחירי הדלק, מיסי נמל או סיבות אחרות. העדכונים מתבצעים לעיתים סמוך מאוד למועד הטיול, כל שינוי במחיר יחול על המטיילים.

רמת השירות, נהלי הכבודה, מקומות ישיבה וכו’ בהתאם למדיניות חברת התעופה וMEDRAFT אינה צד בעניין.

מקומות לינה

רשימת בתי המלון אינה מחייבת אלא מהווה חלופה אחת מיני רבות ונמסרת לצורך הדגמה בלבד. חברת MEDRAFT מבצעת הזמנות בבתי מלון לאורך מסלולי הטיול זמן רב לפני מועד הטיול. מפעם לפעם חלים שינויים אשר אינם תלויים בנו.  MEDRAFT תדאג לשכן את המטיילים בבתי מלון חלופיים, בהתאם לזמינות ולתפוסה בבתי המלון, באותה הרמה או ברמה  טובה יותר. על כן, שינוי בית המלון אינו יזכה את המטייל בפיצוי מכל סוג שהוא.

אין MEDARFT  יכולה להתחייב במהלך השהות על חדרים צמודים, אך תעשה מאמצים במידה ויהיו בקשות מיוחדות. בכל מקרה לא תישא באחריות ולא תחויב בפיצוי במקרה בו לא קיבל המטייל את החדר המבוקש.

רכבים

חברת MEDRAFT מארגנת טיולי רכבים ושטח רבים במגוון יעדים. בכל יעד ויעד ישנם סוגי רכבים שונים.

הרכב אשר יסופק ללקוח יהיה מהדגם כפי שמופיע באתר ו/או בהצעת המחיר או במסלול הטיול או מאותה קטגוריה.

הרכבים מושכרים מחברות השכרה שונות וחלים עליהם כל החוקים והכללים אשר קובע החוק במדינה בה אנו מטיילים. טיב ואיכות הרכב אשר יתקבל מחברת ההשכרה אינו בשליטתה של MEDRAFT, אשר לא תישא באחריות במקרה של רכב תקול ו/או בלתי תקין. יחד עם זאת MEDRAFT  תעשה כל שביכולתה לסייע למטייל לקבל רכב חלופי בהקדם האפשרי.  על המטייל לנהוג ברכבים בהתאם למדיניות חברות ההשכרה, אשר כלליה הם המחייבים לעניין הרכבים.

בנוסף, אין MEDRAFT אחראית לנזקים אשר יגרמו לאחד או יותר מהרכבים במהלך הטיול . הרכבים מבוטחים ע”י חברות ההשכרה בהתאם לחוקים החלים בכל מדינה  והמטיילים כפופים לתנאים ולהסכמות עם חברות ההשכרה לרבות השתתפות עצמית במקרה של נזק, יהא כמפורט בהסכם ההשכרה. MEDRAFT אינה צד להתקשרות בין חברת ההשכרה לבין הלקוח.

חיסונים

במידה ואת/ה יוצאים לטיול במדינה בה מומלץ לבצע חיסונים לפני הכניסה אליה, באחריות המטייל לבצע את כל החיסונים הנדרשים. המידע על החיסונים ייתן ממשרד הבריאות ועל המטייל מוטלת האחריות לערוך את הבחינות הרלוונטיות אליו.

ביטוח רפואי

כל מטייל המעוניין לקחת חלק בטיולינו  מחויב לבצע ביטוח רפואי ומטען המתאים לאופי הפעילות.

מומלץ להעביר למשרדינו העתק פוליסת הביטוח לפני היציאה לטיול.

יש להקפיד להצטייד בביטוח העונה על דרישות הטיול, הטסה רפואית, רפטינג, חילוץ מהשטח וסכומי כיסוי פרמיה גבוהים במיוחד.

MEDRAFT אינה חברת ביטוח והיא אינה צד להתקשרות בין המטייל לבין חברת הביטוח ולכן MEDRAFT לא תישא  אחריות במקרה שלקוח לא יהיה מבוטח ו/או לא יהיה לו כיסוי ביטוחי מלא ו/או בכל מקרה של תקלה אחרת מכל מין וסוג שהוא עם פוליסת הביטוח שרכש המטייל.

ניתן להתייעץ עמנו גם בנושא זה. ל MEDRAFT  נסיון רב שנים בעזרה ללקוחות במקרה תביעה, וניתן לפנות לסוכן הביטוחקרן פז מחברת “דורביט” 037131313 למידע ופרטים נוספים.

מובהר כי האמור במסמך זה גובר על כל מצג ו/או מידע שנמסר למטייל בעל פה.

MEDRAFT  מאחלת לכם טיול מהנה.

הירשמו בחינם למגזין MEDRAFT

  ...לפני שאתם הולכים

  הירשמו למגזין מדרפט

  מגזין על כל יעד, כתבות וטיפים, אצלכם במייל

   אינדי. חבילות טיול למטייל העצמאי.
   להיות עצמאי בשטח אבל אף פעם לא לבד.

   הבנתי! תחזיר אותי חזרה לעמוד
   Design: Ayala Eylath Develped by: EOI - Web Like This!