מציג טיולים עבור יציאה בחודש ספטמבר 2017
טיולי ג'יפים בחו"ל
יעדשם הטיולתאריך יציאה
פורטוגלטבע, תרבויות ומגלי ארצות — 10 ימים [פרטים]
יעד: פורטוגל
תאריך יציאה: 04/09/2017
04/09/2017
גיאורגיההקווקז הפראי וחבל הסוונטי — 10 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/09/2017
19/09/2017
גיאורגיהאל לב הקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
גיאורגיהאל לב הקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017
גיאורגיהאל לב הקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 28/09/2017
28/09/2017
סלובקיההטטרה וגן העדן הסלובקי — 8 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 08/09/2017
08/09/2017
ספרד והפירנאיםבפסגות הפירנאים הספרדיים והצרפתים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 05/09/2017
05/09/2017
ספרד והפירנאיםבפסגות הפירנאים הספרדיים והצרפתים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017
ארמניההאררט ופסגות מערב אסיה — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
יווןיוון ההררית וכפרי זגוריה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
מונטנגרושוויץ של הבלקן — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 13/09/2017
13/09/2017
מונטנגרושוויץ של הבלקן — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 20/09/2017
20/09/2017
מרוקוג'יפים מסהרה לאטלס — 12 ימים [פרטים]
יעד: מרוקו
תאריך יציאה: 15/09/2017
15/09/2017
רומניההקרפטים ומעבר הפגרש — 8 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 03/09/2017
03/09/2017
רומניההקרפטים ומעבר הפגרש — 8 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017
רומניההקרפטים ומעבר הפגרש — 7 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017
רומניהגבעות טרנסילבניה ורכס הרי הקרפטים — 6 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 28/09/2017
28/09/2017
קירגיזסטןאל לב ההרים השמימיים — 11 ימים [פרטים]
יעד: קירגיזסטן
תאריך יציאה: 03/09/2017
03/09/2017
בולגריהברכסים הגבוהים של הבלקן — 6 ימים [פרטים]
יעד: בולגריה
תאריך יציאה: 08/09/2017
08/09/2017
טיולי הליכה וטרקים
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהטרק בשבילי הקווקז והסוונטי — 10 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/09/2017
19/09/2017
סלובקיההליכה בטטרה הגבוהים — 7 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 05/09/2017
05/09/2017
ספרד והפירנאיםשמורות ואגמים בפירנאים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017
ארמניהדרך המשי ועמק האררט — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
יווןהליכה בכפרי זגוריה ומטאורה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
בולגריהברכסים הגבוהים של הבלקן — 6 ימים [פרטים]
יעד: בולגריה
תאריך יציאה: 08/09/2017
08/09/2017
טבע והרפתקאות
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהטבע והרפתקאות בקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/09/2017
19/09/2017
יווןכפרי זגוריה ומצוקי מטאורה — 8 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
מונטנגרוטבע והרפתקאות באלפים הדינרים — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 13/09/2017
13/09/2017
טיולי אופניים
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהרוכבים בקווקז הגבוה — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/09/2017
19/09/2017
ספרד והפירנאיםרכיבה בעמקים וברכסים של הפירנאים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 05/09/2017
05/09/2017
ארמניהרוכבים בפסגות מערב אסיה — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 19/09/2017
19/09/2017
יווןרכיבה בחבל אברטניה, אגרפה ומטאורה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 17/09/2017
17/09/2017
רומניהסינגלים ושבילי רכיבה בקרפטים — -8 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 07/09/2017
07/09/2017
רומניהרוכבים בהרי הקרפטים — 6 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 18/09/2017
18/09/2017