מציג טיולים עבור יציאה בחודש יולי 2017
טיולי ג'יפים בחו"ל
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהאל לב הקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 06/07/2017
06/07/2017
גיאורגיהאל לב הקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
גיאורגיההקווקז הפראי וחבל הסוונטי — 10 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 18/07/2017
18/07/2017
איסלנדאי הקרח והאש — 11 ימים [פרטים]
יעד: איסלנד
תאריך יציאה: 28/07/2017
28/07/2017
סלובקיההטטרה וגן העדן הסלובקי — 8 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 21/07/2017
21/07/2017
ספרד והפירנאיםבפסגות הפירנאים הספרדיים והצרפתים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 09/07/2017
09/07/2017
ארמניההאררט ופסגות מערב אסיה — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
ארמניההאררט ופסגות מערב אסיה — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 27/07/2017
27/07/2017
יווןיוון ההררית וכפרי זגוריה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 06/07/2017
06/07/2017
יווןיוון ההררית וכפרי זגוריה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
מונטנגרושוויץ של הבלקן — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 05/07/2017
05/07/2017
מונטנגרושוויץ של הבלקן — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 19/07/2017
19/07/2017
רומניההקרפטים ומעבר הפגרש — 8 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 16/07/2017
16/07/2017
רומניהגבעות טרנסילבניה ורכס הרי הקרפטים — 6 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 24/07/2017
24/07/2017
קירגיזסטןאל לב ההרים השמימיים — 11 ימים [פרטים]
יעד: קירגיזסטן
תאריך יציאה: 09/07/2017
09/07/2017
קירגיזסטןאל לב ההרים השמימיים — 11 ימים [פרטים]
יעד: קירגיזסטן
תאריך יציאה: 23/07/2017
23/07/2017
בולגריהברכסים הגבוהים של הבלקן — 6 ימים [פרטים]
יעד: בולגריה
תאריך יציאה: 21/07/2017
21/07/2017
טיולי משפחות
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיההקווקז הגבוה למשפחות — 7 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 24/07/2017
24/07/2017
סלובקיההרפתקאות בגן עדן — 7 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 18/07/2017
18/07/2017
ספרד והפירנאיםהרפתקאות בפסגות הפירנאים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 25/07/2017
25/07/2017
יווןהרפתקאות ביוון ההררית — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
מונטנגרושמורות ואגמים באלפים הדינריים — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 26/07/2017
26/07/2017
רומניההרפתקאות בפסגות הקרפטים — 6 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 24/07/2017
24/07/2017
בולגריההרפתקאות ברכסים הגבוהים של הבלקן — 6 ימים [פרטים]
יעד: בולגריה
תאריך יציאה: 28/07/2017
28/07/2017
טיולי הליכה וטרקים
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהטרק בשבילי הקווקז והסוונטי — 10 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 18/07/2017
18/07/2017
סלובקיההליכה בטטרה הגבוהים — 7 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 18/07/2017
18/07/2017
סלובקיההליכה והרפתקאות ברכס הטטרה — 7 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 27/07/2017
27/07/2017
ספרד והפירנאיםשמורות ואגמים בפירנאים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 25/07/2017
25/07/2017
ארמניהדרך המשי ועמק האררט — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 19/07/2017
19/07/2017
יווןהליכה בכפרי זגוריה ומטאורה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
בולגריהברכסים הגבוהים של הבלקן — 6 ימים [פרטים]
יעד: בולגריה
תאריך יציאה: 21/07/2017
21/07/2017
טבע והרפתקאות
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהטבע והרפתקאות בקווקז הפראי — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/07/2017
19/07/2017
יווןכפרי זגוריה ומצוקי מטאורה — 8 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 06/07/2017
06/07/2017
מונטנגרוטבע והרפתקאות באלפים הדינרים — 7 ימים [פרטים]
יעד: מונטנגרו
תאריך יציאה: 19/07/2017
19/07/2017
טיולי אופניים
יעדשם הטיולתאריך יציאה
גיאורגיהרוכבים בקווקז הגבוה — 8 ימים [פרטים]
יעד: גיאורגיה
תאריך יציאה: 19/07/2017
19/07/2017
סלובקיהרכיבה בגן עדן ובהרי הטטרה — 7 ימים [פרטים]
יעד: סלובקיה
תאריך יציאה: 18/07/2017
18/07/2017
ספרד והפירנאיםרכיבה בעמקים וברכסים של הפירנאים — 7 ימים [פרטים]
יעד: ספרד והפירנאים
תאריך יציאה: 09/07/2017
09/07/2017
ארמניהרוכבים בפסגות מערב אסיה — 8 ימים [פרטים]
יעד: ארמניה
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
יווןרכיבה בחבל אברטניה, אגרפה ומטאורה — 7 ימים [פרטים]
יעד: יוון
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017
רומניהרוכבים בהרי הקרפטים — 6 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 24/07/2017
24/07/2017
רומניהסינגלים ושבילי רכיבה בקרפטים — -8 ימים [פרטים]
יעד: רומניה
תאריך יציאה: 20/07/2017
20/07/2017