פרטי טיול/מסלול הטיול

פרטים אישיים

הטבות

הנחות

תוספות

דרישות/הערות

פרטי נוסעים

מין:
ארוחות:

פרטי ותנאי תשלום

 

אמצעי תשלום

העברה בנקאית

 • Medraft | בנק מזרחי | סניף 528 | מס' חשבון 164212
 • נא להעביר אישור בגין ההעברה הבנקאית 03-5783434
 • יש להשאיר פרטי כרטיס אשראי לעירבון עד ביצוע ההעברה

הערות לתשלום

 • תשלום במזומן - בימים א-ה במשרדי מדרפט, רח' לח"י 27 בני ברק קומה 3. בשעות 9:30 – 17:00 - סכום התשלום במט"ח לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב.
 • במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.
 • כל כלי הרכב עם גיר ידני – רכב אוט' על בסיס בקשה ואישור הספק המקומי

תנאי ביטול חו״ל

 • מי רישום (מקדמה עבור הטיסה) – 140$
 • 15-29ימי עסקים לפני היציאה – 35% מעלות הטיול.
 • 4-14ימי עסקים לפני היציאה – 65% מעלות הטיול.
 • 3 ימי עסקים עד היציאה לרבות אי הופעה – 100% מעלות הטיול.
 • תנאי ביטול טיסות: על-פי תנאי הביטול של חברת התעופה

 

תנאי ביטול ישראל

 • 3-7 ימי עסקים לפני היציאה – 50% מעלות הטיול.
 • 3 ימי עסקים עד ליציאה לרבות אי הופעה - 100% מעלות הטיול

 

סכום התשלום לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב, במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.

 • הרשמה מותנת בשיחה עם נציג ובקבלת פרטי כרטיס אשראי
איש קשר לחירום